Internetové stránky provozované Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Mezinárodní den mateřského jazyka slaví i T(t)ichý jazyk

21. února 2022

Mezinárodní den mateřského jazyka slaví i lidé s poruchou sluchu, kteří komunikují českým znakovým jazykem.

Víte, že se po celém světě mluví přibližně 7 tisíci jazyky? Jsou to jazyky různého typu, z nichž některé neexistují v písemné podobě, ale přesto jsou ve své komunitě používány a pro určitou skupinu lidí jsou jazykem mateřským.

A to je přesně důvod, proč UNESCO roku 1999 stanovilo den 21. 2. Mezinárodním dnem mateřského jazyka. Je to totiž důvod k oslavě, protože jazyk obecně je nositelem jedinečné zkušenosti a znalostí dané komunity lidí. 

Mezinárodní den mateřského jazyka slaví i lidé s poruchou sluchu, kteří komunikují českým znakovým jazykem. Ten má svou specifickou gramatiku i pravidla, a protože se komunikuje rukama, je to jazyk vizuální. U slyšící většiny často panují mýty, že je znakový jazyk mezinárodní, že je to „jen“ čeština převedená do pohybu rukou nebo že to vlastně vůbec není jazyk, ale znaková řeč. Všechny tyto tři věci jsou ale špatně. Každá země má svůj vlastní znakový jazyk, který vznikl v dané komunitě lidí a stále se vyvíjí. Existuje uměle vytvořený mezinárodní znakový systém, díky němuž se základními znaky domluví neslyšící po celém světě, ale jinak si český a holandský neslyšící nerozumí úplně stejně jako Čech a Holanďan, kteří používají mluvenou řeč. No a proč je mylný termín „znaková řeč“? Řeč je totiž mluvená, jazyk je systém, který slouží jako základní prostředek lidského dorozumívání, tedy komunikace. Také neřeknete „česká řeč“, ale „český jazyk“, podle toho je možné si „znakový jazyk“ zapamatovat nejsnáze.

Český znakový jazyk je možné se také učit na našich kurzech. Je možné je navštěvovat po celé republice, a to jak naživo, tak online. Kde přesně jsou kurzy vypsány se dozvíte v sekci kurzy. Jako jediná organizace u nás také nově připravujeme kurzy pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.