Internetové stránky provozované Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Kurzy pro rodiče

Jedinečný kurz pro rodiče, jehož obsah se primárně zaměřuje na komunikační potřeby rodin s malým dítětem se sluchovým postižením.

Přihlásit se do něj mohou ale i prarodiče, rodiče starších dětí, studenti, budoucí učitelé či jiní pracovníci. Kurz vznikl ve spolupráci s organizacemi Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Audio Fon Centr, s.r.o. a se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené při Mateřské škole, Základní škole a Střední škole Gellnerka Brno. Jeho metodika vychází z referenčního rámce pro znakové jazyky.

Kurz obsahuje 16 lekcí.

14 lekcí - Výuka českého znakového jazyka s neslyšícím lektorem.

2 lekce - Rozvoj funkční komunikace. Lekce vedou externí lektorky se zkušeností s prací dětmi. Jednotlivá témata, kterým se na společných setkáních věnujeme, najdete také v brožurce. 

Účastníci získají informační brožuru, která je také volně ke stažení zde.

Zárověň budou mít po celou dobu přístup do e-learningu, kde najdou výuková videa s potřebnou znakovou zásobou a gramatikou.

+

Metodika kurzu a e-learning vznikla díky podpoře Nadace ČEZ  a Nadace 02. Děkujeme!